12

 

Що таке податкова вимога?

Податкова вимога – письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Який порядок формування податкової вимоги?

Податкова вимога платнику податків, у якого виник податковий борг, формується контролюючим органом. Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів.

В яких випадках формується податкова вимога?

Податкова вимога формується у разі, якщо платник податків не сплатив у встановлені строки суму:

  • узгодженого грошового зобов’язання;
  • непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПК України.

Чи надсилається податкова вимога, якщо платником проводиться адміністративне чи/або судове оскарження грошових зобов’язань?

Протягом періоду оскарження суми грошових зобов’язань, визначених контролюючим, податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається.

При виникненні якої суми боргу надсилається податкова вимога?

У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Які реквізити повинна містити податкова вимога?

Податкова вимога, крім загальних реквізитів, повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

В який період вручається податкова вимога платнику?

Податкова вимога надсилається (вручається) не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого ПК України граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.

В якій формі може надсилатися податкова вимога?

Податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у письмовій та/або електронній формі.

В яких випадках податкова вимога надсилається в електронній формі?

Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, контролюючі органи можуть надсилати податкові вимоги засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Чи направляється податкова вимога платнику в письмовій формі, якщо така вимога уже направлена в електронній?

На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідну податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту (в письмовій або електронній формі) платника податків.

В яких випадках податкова вимога вважається врученою платнику податків?

Податкова вимога вважається належним чином врученою платнику податків (крім фізичних осіб), якщо вона надіслана за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

В яких випадках податкова вимога може бути відкликаною?

Такі випадки визначені наступними:

  • у день, протягом якого відбулося самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі;
  • з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування податкової вимоги;
  • з дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшену контролюючим органом або за рішенням суду, що набрало законної сили, суму податкового боргу, визначену в раніше направленій податковій вимозі;
  • у день набрання законної сили рішенням суду, яким скасовано суму податкового боргу, визначену у податковій вимозі.

 

Довідково:

  • Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, що затверджений наказом Міністерства фінансів України №610 від 30.06.2017.
  • Статті 59 та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (з урахуванням статей 42 та 58 Кодексу.

 

Адвокатське бюро “Олега Пилипченка”