12

 

Рішення ВС у справі №185/2052/19 https://cutt.ly/ygjrSqh
 

КЦС ВС розглянув справу №185/2052/19 за позовом про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування за заповітом.

При цьому заповіт був посвідчений нотаріусом у м. Донецьку. Після смерті заповідача позивач фактично прийняв спадщину, однак, у видачі свідоцтва йому було відмовлено.

КЦС звернув увагу, що згідно з ч.1 ст.1257 ЦК заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також складений з порушенням вимог щодо форми та посвідчення, є нікчемним.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом. Такий правочин (нікчемний) не створює юридичних наслідків (ст.215 ЦК).

Згідно з розпорядженням КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» до таких населених пунктів відноситься і м.Донецьк.

Відповідно до ст.9 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо вони створені чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

До таких актів відноситься і заповіт, адже він посвідчений службовою особою (нотаріусом) на тимчасово окупованій території, на якій органи державної влади, посадові та службові особи України не здійснюють свої повноваження.

Оскільки заповіт є недійсним і не створює правових наслідків, тобто є нікчемним, то підстави для задоволення позову відсутні.

 

ZakonOnline