41

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЦІОННИХ УГОД В УКРАЇНІ

Закон України № 1984-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів»

– Придбання права на одностороннє розірвання договору (Цивільний Кодекс доповнено новою статтею); – Договір про реалізацію прав учасників ТОВ (Внесені зміни до ЗУ «Про господарські товариства»); – Договір між акціонерами товариства (Внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства»); – Безвідклична довіреність з корпоративних прав (Введені норми до Цивільного Кодексу, ЗУ «Про господарські товариства», ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Придбання права на одностороннє розірвання договору

Цивільний Кодекс України доповнено статтею 6581 , якою передбачено: 1. Сторони договору купівлі-продажу можуть домовитися, що одна сторона придбає в іншої право розірвати цей договір в односторонньому порядку. 2. Договір купівлі-продажу є розірваним, якщо сторона, яка набула відповідно до частини першої цієї статті право розірвати договір, протягом визначеного строку не заявить вимогу про виконання договору. Сторони можуть обумовити розірвання договору купівлі-продажу вчиненням цією стороною певних дій або настанням певних обставин протягом визначеного строку або у визначений час.

Договір про реалізацію прав учасників ТОВ

ЗУ «Про господарські товариства» доповнено статтею 511 , у якій, серед іншого, зазначено: «Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник товариства – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати частки у статутному капіталі товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає». Договір про реалізацію прав учасників ТОВ.

Договір між акціонерами товариства

ЗУ «Про акціонерні товариства» доповненою новою статтею 261 , якою, зокрема, передбачено наступне: «Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає».

Безвідклична довіреність з корпоративних прав

Запроваджено поняття «безвідклична довіреність з корпоративних прав» та визначено, що: У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів (або учасників товариства), предметом яких є права на акції / частки або повноваження акціонерів/учасників, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

Недоліки Закону України № 1984-VIII

– Відсутнє поняття «опціонний договір»; – Відсутнє чітке регулювання оплатності таких угод; – Норма, яка встановлює право на придбання права розірвати договір купівлі-продажу, вноситься до ЦК України та безпосередньо не прив’язана до корпоративних договорів; – Відсутній механізм реалізації опціонних угод.

За метеріалами – ETERNA

“МОЄ ПРАВО”

Інтернет магазин юридичних документів “МОЄ ПРАВО”  пропонує до уваги наступні договори та документи:

Договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ

Договір опціону про продаж корпоративних прав (договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю))

Договір опціону про продаж корпоративних прав ТзОВ та акцій ПрАТ

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з двома учасниками)

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з трьома учасниками)

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з двома та більш засновниками (учасниками)

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником (учасником)

Протокол (рішення) учасника про створення товариства з обмеженою відповідальністю (з одним засновником)

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (два засновника)

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (три засновника)

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (чотири засновника)