27

 

Вопрос:

После 9 класса поступил в колледж и закончил его на момент 19-летия (в приписном уже писали отсрочку). Могу ли я получить отсрочку еще раз при поступлении в вуз или меня заберут в армию, если я туда приду?


Ответ:

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також, якщо Вам не виповнилось 20 років то призвати Вас можуть за власним бажанням.

Крім того, Міністр оборони України направив листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.Зважаючи на такі умови, за рішенням призовної комісії юнакам віком 18-19 років, які закінчили навчання у школах/коледжах/ліцеях та не встигли вступити до вищих навчальних закладів, за їхнім бажанням має надаватися відстрочка від призову на строкову службу.

Виходячи з вищевикладеного, Ви маєте право отримати відстрочку.

 

Адвокат Наталия Лихунжан

B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства