19

 

У листі Міністерства юстиції України № 3167/8.4.4/32-20 від 27.03.2020 р. надано наступні роз’яснення щодо подання керівником юридичної особи документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи:

Аналіз норм законодавства дає підстави вважати, що керівник юридичної особи має право подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «Єдиному державному реєстрі») без подання документів, що засвідчують його повноваження, оскільки відомості стосовно такого керівника містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до ч.5 ст.65 Господарського кодексу України керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства.

Повноваження керівника юридичної особи виникають не з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру, а з моменту фактичного початку виконання ним своїх обов’язків на підставі прийнятого уповноваженим органом управління юридичної особи рішення про його призначення (обрання). Крім того, дії керівника юридичної особи не охоплюються поняттям представництва у розумінні ч.2 ст.14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Враховуючи наведене, у випадку подання для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, яке містить положення про призначення (обрання) нового керівника такої юридичної особи, відповідний керівник наділений повноваженнями з подання документів, зазначених у ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

Адвокат Игорь Дудник