16

 

Згідно ст.43 Податкового кодексу України помилково та/ або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику податків.

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань у випадках, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку.

Слід звернути увагу, що основним критерієм для здійснення такого повернення на поточний рахунок платника у відповідному банку є відсутність у платника податкового боргу. В такому випадку повернення проводиться лише після повного погашення податкового боргу платником податків.

Також важливо відмітити, що з метою погашення податкового боргу платник має право використати зазначену суму переплати, подавши відповідну заяву на перекид.

В разі відсутності у платника податкового боргу податковий орган готує висновок про повернення помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання за відповідною формою.

За платежами, належними державному бюджету, орган ДПС в строк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує та передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному територіальному органу Державного казначейства України.

За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган ДПС в строк не пізніше ніж за сім робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує та передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Місцевий фінансовий орган у строк не пізніше ніж протягом двох робочих днів здійснює погодження отриманих висновків шляхом завірення підписом керівника місцевого фінансового органу, засвідченим печаткою, та повертає їх згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу державної податкової служби.

Орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом, передає його згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, територіальному органу Державного казначейства України.

 

Адвокатське бюро “Олега Пилипченка”