38

Це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір являє собою додатковий механізм захисту прав учасників, доповнюючи установчі документи (статут, засновницький договір) детальним та гнучким опрацюванням окремих положень.

Нормативне положення про корпоративний договір було введено ст. 7 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, що набрав чинності 17.06.2018 року. Напередодні, 18.02.2018 року, набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів”, з якого можна зробити висновок, що корпоративними договорами законодавець вважає, зокрема, договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю (був передбачений ст. 511 ЗУ “Про господарські товариства”, що втратила чинність 17.06.2018 року), а також договір між акціонерами товариства.

Корпоративним договором врегульовуються дії учасників товариства щодо управління корпоративними правами. Поняття корпоративних прав визначене в ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України. Корпоративний договір може бути зручним інструментом корпоративного управління. Корпоративним договором можуть бути передбачені випадки, в яких учасник товариства зобов’язаний продати свою частку, та порядок їх реалізації. Таким чином, корпоративний договір може виступати інструментом вирішення дедлоків (тупікових ситуацій), що є альтернативою виключенню учасника з товариства.

Форма корпоративного договору

Законодавством вимагається лише проста письмова форма корпоративного договору. За бажанням сторін корпоративний договір може бути посвідчений нотаріально (ч. 4 ст. 209 ЦК України).

Хто може укласти?

Укласти такий договір можуть учасники товариства. Тут немає обмежень: договір може бути укладений і між усіма, і між кількома учасниками, а одному учаснику дозволено одночасно бути стороною кількох корпоративних договорів, якщо їх положення не є взаємосуперечливими.