166

Трудовий договір з продавцем: необхідні умови. Зразок трудового договору з продавцем продовольчих товарів

Трудовий договір з продавцем продовольчих товарів – зразок >>>

Посадова інструкція продавця продовольчих товарів – зразок >>>

Українське законодавство дає можливість укладати трудовий договір як в письмовій, так і в усній формі. При цьому є перелік випадків, за яких письмова форма трудового договору є обов’язковою.

Трудовий договір із ФОП укладається у письмовій формі.

Укласти цивільно-правовий договір не вийде, оскільки такий договір укладається при виконанні разової роботи, коли виконавець не підпорядковується трудовому розпорядку, виконує роботу на свій страх і ризик. Для продавця ж це систематична робота, яка визначена трудовою угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.

Трудовий договір може бути укладений як на визначений термін – строковий трудовий договір, так і безстроково. Для працівників може встановлюватись випробувальний термін. Його тривалість має бути не більше місяця, менше можна.

У договорі обов’язково визначаються режим роботи, розмір зарплати, тривалість щорічної оплачуваної відпустки, а також вид договору: строковий або безстроковий. Договір складається у двох примірниках – один залишається у підприємця, другий видається працівникові.

Також в договорі необхідно зазначати про встановлення випробування та його тривалість, наявність повної індивідуальної матеріальної відповідальності тощо.

Варто детально прописати трудові обов’язки продавця. Наприклад, необхідно передбачити, що продавець зобов’язаний обслуговувати покупців, показувати товари, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону, здійснювати відмірювання, зважування, підрахування вартості покупки, зчитувати сканером штрихкодові позначки товару, видати покупку,  готувати товар до продажу, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробу, комплектувати, перевіряти експлуатаційні властивості, готувати робоче місце: перевіряти наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, отримувати і готувати пакувальний матеріал, розміщувати та викладати товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи, заповнювати та прикріпляти ярлики ціни, оформляти прилавкові вітрини, підраховувати гроші (чеки) та здати їх в установленому порядку, звіряти суму реалізації, прибирати нереалізовані товари і тару. готувати товари до інвентаризації.

Варто пам’ятати, що наявність трудового договору зобов’язує роботодавця нараховувати і виплачувати зарплату своїм працівникам регулярно не рідше двох разів на місяць.

Чинним законодавством передбачено, що оклад працівника не може бути нижчим ніж мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством.

Тривалість робочого тижня одного працівника не повинна перевищувати 40 годин.

При укладанні трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

При визначенні умов трудового договору необхідно враховувати, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (ст. 9 КЗпП). (наприклад, щодо грошових штрафів за порушення трудового розпорядку чи підстав для звільнення, не передбачених КЗпП).

Договір ніде реєструвати не потрібно. Однак, в обов’язковому порядку необхідно повідомити про прийняття працівників ДФС. Повідомлення подається до початку роботи працівника.

Джерело

1 Comment

Comments are closed.