75

В яких випадках може укладатися агентський договір. Зразки агентських договорів

Зразки агентських договорів

Агентські відносини широко поширені в сфері бізнесу, так як передбачає вчинення фактичних дій, наприклад, реалізацію товарів або послуг необмеженій кількості споживачів на обумовленій території.

Коли суб’єкт господарювання (підприємство чи підприємець) має намір торгувати в роздріб товарами (або послугами) чужого бренду, виступаючи одночасно представником власника торгової марки в своєму регіоні, відносини сторін можна оформити шляхом укладення агентського договору. Тоді підприємець буде реалізовувати товар від імені і на умовах його власника, але на своїй території і використовуючи свої ресурси.

МОЄ ПРАВО пропонує до уваги наступні зразки агентських договорів:

Схема продажу товарів (послуг) через аденський договір вигідна власникові – виробнику товару, який хоче розширити ринок споживачів і шукає суб’єктів, які могли б продавати його товар від його імені, під брендом, застосовуючи при цьому розроблені ним маркетингові кроки.

Агентський договір відноситься до комерційного посередництва і передбачає, що один суб’єкт (комерційний агент) виступає від імені іншого суб’єкта (принципала) в його інтересах, за його рахунок і під його контролем. Суб’єкти, які діють в чужих інтересах, але від свого імені, комерційними агентами не є.

Особливістю агентських відносин в сфері реалізації товарів є те, що агент продає товари принципала за цінами, встановленими і використовуваним самим принципалом, Все аукціонні та інші заходи, що впроваджуються власником товару, повинні використовуватися агентом.

Укладання агентських договорів регулюється Господарським кодексом України (ст.ст.297 -305 Глава 31). До агентськими договорами в Україні можуть застосовуватися норми цивільного кодексу України, якими врегульовані відносини доручення.

Якщо Вам необхідно розробити (скласти) договір, то його можна замовити в онлайн-чаті нашого сайту.