40

Детальна пам’ятка водіям із посиланням на норми закону!

Всі звикли, що процедура розгляду справи за порушення ПДР, це формальне вручення інспектором складеної постанови. Однак, закон не дозволяє цього робити і передбачає проведення спеціальної процедури розгляду справи.

Недотримання цієї процедури є підставою для визнання штрафу незаконним!

ЯКІ НОРМИ ЗАКОНУ СЛІД ЗНАТИ ВОДІЄВІ

Відповідно до вимог ст.245 КУпАП завданням розгляду справи про адміністративне правопорушення є всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин справи та вирішення її в точній відповідності з законом.

З метою забезпечення дотримання прав водія, який притягається до адміністративної відповідальності, у відповідності з ст.280 КУпАП інспектор при розгляді справи зобов’язаний з’ясувати основні обставити справи. Зокрема повинен з’ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винен водій в його вчиненні, чи підлягає він адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 1 ст.268 КУпАП визначено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Зокрема водій має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката …. Справа розглядається в присутності водія.

Відповідно до статті 279 КУпАП розгляд справи розпочинається з представлення інспектора. Інспектор зобов’язаний оголосити, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до відповідальності, зобов’язаний роз’яснити водію його права і обов’язки. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

Крім КУпАП, обов’язкові вимоги щодо процедури проведення розгляду справи продубльовані та деталізовані в окремих інструкціях. Зокрема, відповідно до п.8 Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом МВС від 07.11.2015 №1395, справа розглядається в присутності водія. За відсутності водія справа розглядається лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення його про місце і час розгляду справи і якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно з п.9 Інструкції №1395 розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу. Поліцейський повинен оголосити, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до відповідальності, зобов’язаний роз’яснити водієві його права і обов’язки. Після цього заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

ВИСНОВКИ

Таким чином, зазначеними нормами встановлено чітку процедуру розгляду справи про адміністративне правопорушення та визначено систему правових механізмів забезпечення дотримання прав водія при притягненні його до адміністративної відповідальності.

Вказані положення не є формальною вимогою, це важлива законодавча гарантія об’єктивного і справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення, надана водієві для захисту його прав та інтересів від безпідставного притягнення відповідальності.

Тому, якщо інспектор хоче винести відносно Вас штраф за порушення ПДР, Вам слід вимагати проведення розгляду справи відповідно до цієї встановленої процедури.

Якщо ж інспектором не проведено зазначених передбачених процедур та дій по розгляду справи, винесена постанова про накладення штрафу є незаконною та підлягає скасуванню!

Дорожній адвокат

Джерело