34

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» №3219 було також внесені зміни до Закону України “Про Торгово-промислову палату України” та визнано ведення карантину як форс-мажорну обставину.

Отже, орендар (суб’єкт господарювання) має право звернутися до ТПП за засвідченням форс-мажорних обставин (у разі вже порушеного строку виконання зобов’язання у зв’язку з введеним карантином).

Який пакет документів необхідно подати для одержання сертифіката про форс-мажорні обставини? 

Чи може заявник самостійно його підготувати? Підготувати потрібні документи нескладно, враховуючи, що заявник як ніхто краще  знає про свої зобов’язання.

Торгово-промислові палати постійно надають безкоштовні консультації і роблять усе, аби максимально спростити цей процес. 

Слід звернути увагу, що вся загальна інформація розміщена на сайті ТПП України у розділі «Послуги – Засвідчення форс-мажорних обставин». На сайті є форми заяв та зразки їх заповнення, а також тарифи, рахунок та акти за посиланням:

 (https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin).

Крім того, враховуючи складну ситуацію, в якій опинились більшість підприємців  на території України у зв’язку карантином, введеним Кабінетом Міністрів України, та запровадженням обмежуючих заходів у відповідних сферах, ми спростили процедуру подання заяви. 

Більшість звернень, які ми одержуємо, пов’язані з неможливістю виконання договірних зобов’язань. Якщо ваш випадок тотожний, то  в такому разі вам знадобиться  мінімальний пакет документів:

✔️відповідна форма заяви, підписана керівником підприємства за посиланням:

 (https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikh-obstavin);

✔️копія договору;

✔️копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів;

✔️повідомлення (сповіщення іншої сторони). 

Надсилати документи слід в електронному варіанті на електронну адресу: ucci@ucci.org.ua

Слід звернути увагу, що заявник має право звертатися до ТПП за засвідченням форс-мажорних обставин у разі вже порушеного строку виконання зобов’язання у зв’язку з введеним карантином

На сьогодні, триває процес спрощення процедури розгляду звернень для суб’єктів малого підприємництва, яким введення карантину унеможливило виконання зобов’язань за договорами оренди.

Визнання тих чи інших умов обставинами непереборної сили не звільняє автоматично фізичних чи юридичних осіб від відповідальності за невиконання встановлених договірних умов, а лише може надати відтермінування їх виконання. Проте, наявність такого сертифікату ТПП може бути серйозним аргументом на користь орендаря у перемовинах.

Для ФОП, у яких в договорах відсутній розділ про форс-мажор.

В кожному договорі в обов’язковому порядку є й розділ, в якому визначено предмет договору (мета договору) — передача в оренду приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності (торговельної діяльності, тощо). В такому разі, необхідно ставити питання про тимчасове припинення дії договору у зв’язку з тим, що немає можливості користуватися приміщенням відповідно до мети договору. Наголошую, що орендна плата є наслідком реального виконання мети договору — користування приміщенням, як об’єктом торгівлі.

 

Зразок повідомлення орендодавця про форс-мажорні обставини

 

«____» _____ 201_р. між мною та ТОВ «____________» укладено договір оренди приміщення.  

Керуючись розділом ___ договору оренди №-__ від __ ____ 20_р. «форс-мажорні обставини» наступним повідомляю, що виконання належним чином зобов’язань за договором оренди  станом на «___» _________ 2020 р. є неможливим у зв’язку з введеним карантином із-за поширенням в місті _____ короновіру (COVID-19)» та оголошення надзвичайного стану в Україні.

З наведених підстав виникла прострочка по сплаті за оренду приміщення.

З цих підстав, я змушений звернутися до Торгово-промислової палати України з відповідною заявою для одержання сертифікату про форс мажорні обставини.

З повагою ,

___________  ____________

«____» ______ 2020р.

Зразки документів – це МОЄ ПРАВО