13

 

Рішення ВС у справі №200/3382/19-а https://cutt.ly/xgUoZJz
 

У справі № 200/3382/19-а ПрАТ звернулось з позовною заявою до ОДПІ про визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання надати органу казначейства висновок про повернення позивачу суми надміру сплачених грошових зобов’язань з плати за землю.

Алгоритм дій державних органів та їх взаємовідносини в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань регламентовано ст. 43 ПК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), а також Порядком взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

За правилами п. 43.5 ст. 43 ПК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) та п. 8 наведеного Порядку, положення яких кореспондують між собою, контролюючий орган готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Таким чином, повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань у випадках, передбачених податковим законодавством, є виключними повноваженнями податкових органів та органів державного казначейства, а тому правильним способом захисту платника в таких обставинах є вимога про зобов’язання органу доходів і зборів до виконання покладених на нього Законом і підзаконними актами обов’язків щодо надання органу казначейства висновку про повернення відповідних сум коштів із відповідного бюджету.

 

 

ZakonOnline