35
Зразки договорів франчайзингу (комерційної концесії)>>>

Зразки документів – це МОЄ ПРАВО

Франчайзинг — це певна бізнес-схема роботи, яка може включати в себе різні складові. На жаль, в Україні відсутні нормативні документи, які  безпосередньо регулюють явище франчайзингу. Тому в межах франчайзингової схеми можуть укладати різні договори — комерційної концесії, про спільну діяльність, ліцензійні тощо. Тож і господарські операції у межах цих договорів обліковують і оподатковують відповідно до особливостей, притаманних саме таким договорам.

Також це означає, що в Україні відсутнє нормативне визначення поняття франчайзингу і похідних від нього (франчайзер, франчайзі тощо). Отже, доведеться розглядати франчайзинг з точки зору загальновживаного змісту, а також підлаштовувати його під правові конструкції, врегульовані законодавством (див. далі, приміром, комерційну концесію). Хоча певний час у ВРУ припадав пилом проект Закону України від 21.12.2017 р. № 7430 «Про франчайзинг»(1),термінологія якого знаходилась у відповідності до світової практики франчайзингу.

Загальна схема

Франчайзинг — вид підприємницької діяльності з надання франчайзером франчайзі комплексу виключних прав на використання:

• знака для товарів і послуг;

• фірмового найменування;

• послуг;

• технологічного процесу і (або) спеціалізованого обладнання;

• комерційної інформації, що охороняється законом;

• інших передбачених договором об’єктів виключних прав.

Договір комерційної концесії

Це найпоширеніший базовий договір франчайзингу(2), що регламентується ст.1115—1129 ЦКУ, ст.366—376 ГКУ.

Згідно зі ст.1115 ЦКУ за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Подібне визначення наведено і в ст.366 ГКУ.

Фактично учасники можуть назвати договір комерційної концесії договором франчайзингу, а його сторони не правоволодільцем і користувачем, а франчайзером і франчайзі. Адже відповідно до ст.6 ЦКУ сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але  відповідає його загальним засадам. Також вони мають право врегулювати в договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Або відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Зразки документів – це МОЄ ПРАВО

 

 

 

 

Теги:

Договір комерційної концесії і поставки

Зразок договору комерційної концесії і поставки

Шаблон договору комерційної концесії і поставки

Форма договору комерційної концесії і поставки

Договір комерційної концесії

Зразок договору комерційної концесії

Форма договору комерційної концесії

Шаблон договору комерційної концесії

Договір франчайзингу

Зразок договору франчайзингу

Шаблон договору франчайзингу

Форма договору франчайзингу

Договір франчайзингу магазину розливного та фасованого пива

Зразок договору франчайзингу магазину розливного та фасованого пива

Шаблон договору франчайзингу магазину розливного та фасованого пива

Форма договору франчайзингу магазину розливного та фасованого пива

Договір франчайзингу магазину фасованого пива

Зразок договору франчайзингу магазину фасованого пива

Шаблон договору франчайзингу магазину фасованого пива

Форма договору франчайзингу магазину фасованого пива

Договір франчайзингу магазину розливного пива

Зразок договору франчайзингу магазину розливного пива

Шаблон договору франчайзингу магазину розливного пива

Форма договору франчайзингу магазину розливного пива

Договір комерційної концесії на надання медичних послуг

Зразок договору комерційної концесії на надання медичних послуг

Шаблон договору комерційної концесії на надання медичних послуг

Форма договору комерційної концесії на надання медичних послуг

Договір франчайзингу на надання медичних послуг

Зразок договору франчайзингу на надання медичних послуг

Шаблон договору франчайзингу на надання медичних послуг

Форма договору франчайзингу на надання медичних послуг

Договір комерційної концесії туристичної компанії

Зразок договору комерційної концесії туристичної компанії

Шаблон договору комерційної концесії туристичної компанії

Форма договору комерційної концесії туристичної компанії

Договір комерційної концесії на використання і продаж програмного продукту

Зразок договору комерційної концесії на використання і продаж програмного продукту

Форма договору комерційної концесії на використання і продаж програмного продукту

Шаблон договору комерційної концесії на використання і продаж програмного продукту

Договір на використання і продаж програмного продукту

Зразок договору на використання і продаж програмного продукту

Шаблон договору на використання і продаж програмного продукту

Форма договору на використання і продаж програмного продукту

Договір комерційної концесії на використання товарного знаку для магазину

Зразок договору комерційної концесії на використання товарного знаку для магазину

Шаблон договору комерційної концесії на використання товарного знаку для магазину

Форма договору комерційної концесії на використання товарного знаку для магазину

Договір на використання товарного знаку для магазину

Зразок договору на використання товарного знаку для магазину

Шаблон договору на використання товарного знаку для магазину

Форма договору на використання товарного знаку для магазину

Договір комерційної концесії системи мікропозик

Договір товарного франчайзингу

Зразок договору товарного франчайзингу

Шаблон договору товарного франчайзингу

Форма договору товарного франчайзингу

Договір комерційної концесії з використанням торговельної марки

Зразок договору комерційної концесії з використанням торговельної марки

Шаблон договору комерційної концесії з використанням торговельної марки

Форма договору комерційної концесії з використанням торговельної марки

Договір франчайзингу з використанням торговельної марки

Зразок договору франчайзингу з використанням торговельної марки

Шаблон договору франчайзингу з використанням торговельної марки

Форма договору франчайзингу з використанням торговельної марки