188

Зразки договорів про надання послуг (виконання робіт)

Істотні умови договору надання послуг та її форма

Істотною умовою договору надання послуг є:
1. Предмет договору – нематеріальні послуги, які зобов’язаний надати виконавець за договором.

Умову договору надання послуг про предмет має бути ясно і чітко погодженою сторонами в тексті договору.
2. Термін договору надання послуг.

Термін виконання договору оплатного надання послуг визначається за згодою сторін.

Хоча закон не містить спеціальних правил про термін договору надання послуг, його визначення має суттєве значення для можливості замовника вимагати виконання послуги.
При відсутності даних умов договору оплатного надання послуг, він не вважається укладеним.
До додаткових умов договору надання послуг належить:
1. Ціна договору оплатного надання послуг.

Ціна в договорі послуг не визначається законодавчими актами.

Є ряд документів у вигляді прейскурантів, тарифів тощо, які, як правило, виходять безпосередньо від виконавця.
2. Особисте виконання.

Послуги, за договором оплатного надання послуг, виконавець зобов’язаний надати особисто, якщо інше не передбачено умовами договору надання послуг.
3. Якість надаваних за договором послуг.

Якість виконаних виконавцем послуг повинні відповідати умовам договору надання послуг, а при відсутності або неповноті умов договору вимогам, що звичайно ставляться до послуг відповідного роду.
4. Приймання послуг. Замовник зобов’язаний у строки та в порядку, які передбачені умовами договору оплатного надання послуг, за участю виконавця прийняти надані послуги.
Відсутність у договорі надання послуг перерахованих вище додаткових умов договору, не тягне за собою визнання договору недійсним.
Можлива форма договору надання послуг проста письмова.

Оформлення договору оплатного надання послуг може відбуватися і усно, якщо договір виконується при самому його вчиненні (наприклад, отримання консультації в момент звернення за нею).

Так як ЦК не містить особливих вимог до форми договору надання послуг, при його складанні слід керуватися загальними правилами про форму угод.

 

Зразки договорів підряду>>>

Партнер порталу – Адвокатське бюро «Довженко та партнери”