274

Договір про надання послуг, трудовий договор.

Відмінність договору про надання послуг (виконання робіт) від трудового договору полягає у наступному:

 правове становище сторін. За договором про надання послуг передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

 строковість відносин. Договір про надання послуг є строковим, тобто Виконавець надає послугу, замовник здійснює оплату і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов’язання. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковим, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

– наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

 наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання договору про надання послуг, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до працівника чинним законодавством України заборонено.

– оплата вартості наданих послуг. Заробітна плата працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв’язку із неналежним виконання працівником роботи. Оплата вартості наданих послуг Виконавцем залежить завжди від їх якості.

За матеріалами WONDER.LEGAL УКРАЇНА

Зразки договорів про надання послуг (виконання робіт):

Зразки договорів з трудових правовідносин:

Партрнери: – Адвокатське бюро «Довженко та партнери”

Інформаційний портал – Моє право інформ – захист прав споживачів

Онлайн-сервіс юридичних документів – МОЄ ПРАВО

Інформаційнo-розважальний портал – Багато про все та богато

Онлайн платформа – Прямі інвестиції в бізнес

Онлайн платформа Englizzila курси английскої мови – онлайн-заняття з локальними вчителями, а також з носіями англійської мови