100
Зразки позовних заяв>>>

Що відбувається після подачі позовної заяви до судової канцелярії?
(Загальні етапи руху позовної заяви, поданої в порядку цивільного процесуального законодавства, з моменту надходження до суду та до передання на зберігання до архіву суду)

1 етап: Реєстрація позовної заяви

Після того, як позовна заява надійшла до канцелярії суду, секретар суду на першому аркуші позовної заяви проставляє реєстраційний штамп суду, в якому зазначаються дата реєстрації, реєстраційний номер (за необхідності — найменування суду) і підпис особи, яка здійснила реєстрацію документа, а в разі необхідності — час подання документа.

2 етап: Присвоєння єдиного унікального номера, визначення судді та сканування справи

Після реєстрації спеціаліст суду присвоює кожній позовній заяві єдиний унікальний номер справи і провадження, який формується автоматично в автоматизованій системі документообігу суду. У кожного суду номери справ різні.

Визначення судді здійснюється також автоматично модулем автоматизованого розподілу. При розподілі програма враховує коефіцієнт складності справи, навантаження судді, особливості процесуального законодавства та інші аспекти.

Результатом роботи модулю автоматизованого розподілу є протокол. Всі протоколи невідкладно публікуються на веб-порталі. Кожен може ознайомитись з протоколом розподілу своєї справи та дізнатись, якого суддю призначено для її розгляду.

Після того, як номер справи та суддю визначено, її сканують. Сканування документів необхідне для можливості їх надсилання в електронному вигляді сторонам по справі та іншим учасникам процесу в передбачених законодавством випадках, а також для ведення судової справи в електронній формі.

3 етап: Передача справи судді, підготовка до судового розгляду

Зареєстрована позовна заява передається судді старшим секретарем суду не пізніше наступного дня після реєстрації.

Якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, суд звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Запит такої довідки передбачено законодавством і є обов’язковим, тому сторонам справи іноді треба зачекати близько 15-20 днів для того, аби довідка надійшла до суду.

Суд може розглядати справу в порядку спрощеного чи загального позовного провадження. При вирішенні цього питання суд враховує категорію і складність справи, кількість сторін та інших учасників справи, думку сторін щодо виду провадження, обсяг та характер доказів у справі та інші фактори, передбачені ч. 3 ст. 274 Цивільного процесуального кодексу України.

Спрощене провадження має свої особливості. Наприклад, суд може розглядати справу без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Отже, якщо учасник має бажання брати участь у судовому розгляді справи, слід обов’язково надати до суду відповідне клопотання.

4 етап: Судовий розгляд справи

Розгляд справи відбувається в судовому засіданні. Суддя досліджує докази, допитує свідків, за необхідності – залучає експертів та здійснює інші передбачені законом дії для повного всебічного розгляду справи.

У судовому засіданні може оголошуватись перерва, тому по справі зазвичай відбувається не одне судове засідання.

Судді допомагають помічник та секретар судового засідання. Помічники здійснюють підбір законодавства по справі та виконують доручення судді. Секретарі судових засідань беруть участь у судовому процесі, здійснюють технічну фіксацію, виклик учасників справи, готують, відправляють поштову кореспонденцію, оформлюють судові справи та підшивають до них усі необхідні документи.

5 етап: Ухвалення судового рішення

Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду. Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

Рішення приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу.

Якщо сторона не згодна з рішенням суду, законом передбачено апеляційне оскарження. Прао оскарження мають також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

6 етап: Звернення до виконання судових рішень

Після того, як суд виніс рішення по справі, необхідно забезпечити виконання рішення. Рішення суду звертаються до виконання після того, як вони набрали законної сили, та повернення справи до суду першої інстанції після апеляційного або касаційного розгляду, крім випадків негайного їх виконання.

Щоб рішення було виконано, працівники апарату суду готують та надсилають копії рішення сторонам справи та відповідним органам для виконання, видають виконавчі листи.

7 етап: Передача справи до архіву суду та зберігання

Розглянуті справи зберігаються в архіві суду. Слідкують за веденням архіву архіваріус та старший секретар суду. Кожна справа має передбачений законодавством термін зберігання. Залежно від категорії існують справи постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового зберігання (від 1 до 10 років). Після закінчення терміну зберігання справа знищується, але рішення суду постійно зберігається в архіві суду і його копію завжди можливо отримати за запитом.

Джерело – Lex