116

Зразок договору про надання послуг муніцепальної няні

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років ‹‹муніципальна няня››

Договір про надання послуг муніцепальної няні  пожна придбати ТУТ за посиланням>>>

Управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації надає інформацію згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68:

починаючи з 1 січня 2019 р. забезпечується відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років ‹‹муніципальна няня›› у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

Згідно порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років ‹‹муніципальна няня›› послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років – це послуга з догляду за дитиною до трьох років ‹‹муніципальна няня››;

муніципальна няня – будь-яка фізична особа –  підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги ‹‹муніципальна няня›› є  щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років (далі – компенсація послуги ‹‹муніципальна няня››).

Призначення та виплата компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› здійснюються згідно з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Право на отримання компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Компенсація послуги ‹‹муніципальна няня›› не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги ‹‹муніципальна няня›› та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ?

Для отримання компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› отримувач послуги ‹‹муніципальна няня›› протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі отримувач послуги ‹‹муніципальна няня›› подає такі документи:

заяву про надання компенсації послуги ‹‹муніципальна няня››;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги ‹‹муніципальна няня›› та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги ‹‹муніципальна няня›› (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги ‹‹муніципальна няня››;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Також отримувач допомоги ‹‹муніципальна няня›› може подати документи в електронній формі.

Компенсація послуги ‹‹муніципальна няня›› призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги ‹‹муніципальна няня›› та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги ‹‹муніципальна няня›› документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги ‹‹муніципальна няня››.

Фінансування компенсації послуги ‹‹муніципальна няня›› здійснюється відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256.

Джерело

Роз’яснення, згідно Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 (із змінами),

  1. Договір має назву « про здійснення догляду за дитиною до трьох років»;
  2. Істотні (обов’язкові) умови Договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років: а) назва послуги; б) обсяг послуги із зазначенням конкретних заходів; в) умови та строк надання послуги; г) вартість послуги; д) періодичність оплати; е) відповідальність сторін.
  3. Назва послуги: послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» – Послуга «муніципальна няня».
  4. Сторони: Замовник, Виконавець
  5. Термін дії договору не може перевищувати дату досягнення дитиною 3 (трьох) років.
  6. Інші умови, визначаються за домовленістю між Сторонами.
  7. Зміст обсягу послуги, режим надання послуги, кінцева вартість, порядок розрахунку, межі відповідальності тощо, може визначатися Замовником самостійно.
  8. Порядок оплати послуги організовується з врахуванням того, що документами, які підтверджують витрати на оплату послуги є чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку.

 

ПОРТАЛ МОЄ ПРАВО – зразки документів онлайн