51
Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. Тут в контексті визнання правочину недійсним.
ПОСТАНОВА 17 вересня 2020 року Справа № 904/4262/17 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду
40. У постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.05.2020 у справі № 922/1903/18 відображено, що «боржник, який вчиняє дії, пов`язані із зменшенням його платоспроможності після виникнення у нього зобов`язання із повернення суми позики діє очевидно недобросовісно та зловживає правами стосовно кредитора.
Водночас будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов`язання із погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фраудаторного правочину (постанова Верховного Суду у справі №405/1820/17 від 24.07.2019, №910/8357/18 від 28.11.2019)…
Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. Угоди, що укладаються учасниками цивільних відносин, повинні мати певну правову та фактичну мету, яка не має бути очевидно неправомірною та недобросовісною. Угода, що укладається «про людське око», таким критеріям відповідати не може».
41. Аналогічні за змістом висновки стосовно фраудаторних правочинів висловлено Верховним Судом у постановах від 03.03.2020 у справі № 910/7976/17, від 03.03.2020 у справі № 904/7905/16, від 03.03.2020 у справі № 916/3600/15, від 26.05.2020 у справі № 922/3796/16, від 04.08.2020 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011.

Зразки позовних заяв до господарського суду про стягнення заборгованності:

Позовна заява про стягнення боргу за договором поставки (з посиланням на судове рішення)

Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду

Позовна заява про стягнення заборгованості за договором про надання послуг автотранспорту, послуг будівельних машин (з посиланням на рішення суду)

Позовна заява про стягнення заборгованості за договором суборенди нежитлового приміщення (з посиланням на рішення суду)

Позовна заява про стягнення коштів за договором поставки та установки металопластикових конструкцій

Партнери порталу:

Адвокатське бюро «Довженко та партнери”

Інформаційний портал – Моє право інформ – захист прав споживачів

Онлайн-сервіс юридичних документів – МОЄ ПРАВО

Інформаційнo-розважальний портал – Багато про все та богато

Онлайн платформа – Прямі інвестиції в бізнес