27

 

При обчисленні пенсії не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення, як одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Індексація грошового забезпечення має систематичний (щомісячний) характер, її правова природа полягає у підтриманні купівельної спроможності рівня заробітної плати (грошового забезпечення) внаслідок її знецінення через подорожчання споживчих товарів і послуг, а тому вона має бути врахована у складі грошового забезпечення військовослужбовців для розрахунку пенсії за вислугу років, що забезпечує дотримання пенсійних прав осіб, звільнених з військової служби, як складової конституційного права на соціальний захист.

На цьому наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 552/1092/17.

 

Обставини справи

Громадянин України звернувся до суду з позовом, в якому просив (з урахуванням уточнення позовних вимог) зобов`язати  відповідача направити до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області довідку про додаткові види грошового забезпечення, які він отримував за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням і з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, до якого включити всі додаткові види грошового забезпечення, враховуючи грошову допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, індексацію, одноразову грошову допомогу при звільненні та щомісячну додаткову грошову винагороду у розмірі 60% для здійснення перерахунку пенсії згідно з законодавством.

Судами встановлено, що позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області та отримує пенсію за вислугу років відповідно до  Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Позивач звернувся до відповідача з заявою про видачу довідки про додаткові види грошового забезпечення, які отримував за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням і з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (а.с.14).

Листом від 14.02.2017 р. відповідач відмовив у задоволенні видачі нової довідки про додаткові види грошового забезпечення, оскільки відповідно до листа Пенсійного фонду від 17.03.10 р. суми одноразової грошової допомоги при звільнені з військової служби та індексація грошового забезпечення військовослужбовців не є об`єктом для утримання та нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (а.с. 15-16).

Вважаючи таку відмову протиправною, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Постановою Київського районного суду м. Полтави, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.

Зобов`язано відповідача скласти нову довідку про додаткові види забезпечення для обчислення пенсії позивача з урахуванням протягом останніх 24 місяців поспіль перед місяцем звільнення з військової служби суми матеріальної допомоги     на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,     щомісячної додаткової грошової винагороди у розмірі 60% та подати зазначену довідку до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Суди дійшли висновку, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню, тільки в частині зобов`язання відповідача скласти нову довідку про додаткові види забезпечення для обчислення його пенсії з урахуванням протягом останніх 24 місяців поспіль перед місяцем звільнення з військової служби суми матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, щомісячної додаткової грошової винагороди у розмірі 60% та подати зазначену довідку до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, оскільки судовим розглядом встановлено, що соціальний внесок з нарахованих та виплачених позивачеві сум індексації і вихідної допомоги не сплачувався.

З ухваленими судовими рішенням не погодилась третя особа, звернулась з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просила скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

В обґрунтування касаційної скарги третя особа посилається на те, що оскільки одноразова грошова допомога при звільненні, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань є разовими виплатами та не носять постійний (щомісячний) характер, для їх врахування до грошового забезпечення для призначення (перерахунку) пенсії згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у Головного управління Пенсійного фонду законні підстави відсутні.

 

Висновок Верховного Суду

Так, судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що відповідачем при складанні довідки про додаткові види грошового забезпечення позивача включено грошову допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, одноразову грошову допомогу при звільненні.

ВС зазначив, що Велика Палата Верховного Суду, приймаючи у подібних правовідносинах постанову від 06.02.2019 р. у справі № 522/2738/17, дійшла висновку, що при обчисленні пенсії на підставі статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення, як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць. Крім того, факт сплати єдиного внеску не є безумовною підставою для включення виплати, з якої цей внесок утримано, до грошового забезпечення, з розміру якого обчислюється пенсія, та має значення лише для включення до цього грошового забезпечення його видів з переліку, визначеного статтею 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який є вичерпним.

Враховуючи викладене, позовні вимоги в частині зобов`язання відповідача включити у довідку інформацію про грошове забезпечення позивача з урахуванням розмірів грошової допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та одноразової грошової допомоги при звільненні задоволенню не підлягають.

Водночас, як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, щомісячна додаткова грошова винагорода носить систематичний, щомісячний  характер, належить до додаткових видів грошового забезпечення, відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», підлягає включенню у довідку та врахуванню під час обчислення пенсії позивачу, а тому в цій частині суди першої та апеляційної інстанцій обґрунтовано дійшов висновку про задоволення позовних вимог.  

Щодо позовних вимог про включення до складу грошового забезпечення, з якого призначається (обчислюється) пенсія, індексації грошового забезпечення, колегія суддів виходить з того, що індексація грошового забезпечення має систематичний (щомісячний) характер, її правова природа полягає у підтриманні купівельної спроможності рівня заробітної плати (грошового забезпечення) внаслідок її знецінення через подорожчання споживчих товарів і послуг, а тому вона має бути врахована у складі грошового забезпечення військовослужбовців для розрахунку пенсії за вислугу років, що забезпечує дотримання пенсійних прав осіб, звільнених з військової служби, як складової конституційного права на соціальний захист.

Враховуючи викладене, позовні вимоги про включення до складу грошового забезпечення, з якого призначається (обчислюється) пенсія, індексації, підлягають задоволенню.

 

Враховуючи обставини справи, Верховний Суд постановив:

Касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області задовольнити частково.

Постанову Київського районного суду м. Полтави та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду скасувати.

Прийняти нову постанову.

Зобов`язати Полтавський обласний військовий комісаріат скласти нову довідку про додаткові види забезпечення для обчислення пенсії особи з урахуванням щомісячної додаткової грошової винагороди у розмірі 60% та індексації та подати зазначену довідку до  Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області для перерахунку пенсії.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

 

Сергей Попов Судово-юридична газета”