34

 

Питання:

Я, 21 – річний військовослужбовець, сирота УБД – як отримати житло позачергово?

Які є пільги при підписані контракту?


Відповідь:

Відповідь на перше питання.

На підставі  п.14 ст. 12  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення жиловою площею.

Підстави  для поліпшення житлових умов:

1) забезпечення жилою площею нижче за встановлений рівень – 13,65 м.кв.;

2) якщо житлове приміщення  не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) наявності тяжких форм деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

4) проживання за договором оренди (піднайму) житлового приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду;

5) проживання протягом тривалого часу (не менше 5 років) за договором оренди в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6)  проживання в гуртожитках.

 

Кроки для отримання житла:  учасникубойових дій або члену його сім’ї необхідно:

Звернутися до виконавчого комітету районної, міської, сільської / селищної ради

(за місцем проживання) або  до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд  і ведуть житлове будівництво (за місцем роботи) з відповідною заявою.

1) Зібрати необхідні документи та подати їх до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік.

2) Отримати рішення про взяття на квартирний облік (приймається протягом 30 днів з моменту подачі документів).

3) Отримати письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, номера черги або підстави відмови в задоволенні заяви.

4) Дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла.

5) Отримати ордер на жиле приміщення.

 

Орієнтовний перелік документів, які необхідно подати для отримання житла:

1) Заява про взяття на квартирний облік.

2) Довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку.

3) Довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи.

4) Копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї.

Акт обстеження житлових умов.

5) Засвідчені копії свідоцтв про одруження, про розлучення, про народження дітей.

6) Якщо квартира приватизована – копія технічного паспорту та копія документу про право власності на житло.

7) Довідка про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам.

8) Якщо проживання здійснюється за договором оренди (піднайму) – потрібно надати копію договору, який це засвідчує.

9) Оригінал медичного висновку, якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання.

10) Копія посвідчення учасника бойових дій.

При прийнятті позитивного рішення житло надається учасникам бойових дій та членам їх сімей у безстрокове користування. 

 

Відповідь на друге питання. 

Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу у відповідності до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 № 2011-XII (зі змінами) мають право на наступні пільги:

Вид пільги

Примітки

1. Матеріальна допомога

– матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів) – один раз на рік– грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення – один раз на рік.– виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї – при переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт.
Грошова винагорода для осіб, яких призвано на військову службу під часмобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом:

– рядовому складу – вісім мінімальних заробітних плат,– особам сержантського та старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат,– особами офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат.

 Згідно постанови КМУ від 14.05.2015 № 406

2. Отримання житла за рахунок держави

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.

3. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм

 

4. Використання щорічної основної відпустки

із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

5. Отримання підйомної допомоги

в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.

6. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні

(або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

7. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я

 

8. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок

у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

9. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах)

без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).Після завершення першого контракту (у тому числі 6-ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

10. Право на пенсійне забезпечення

незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба

 

ава
 
Адвокат Игорь Дайнеко
B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства