295

Позовна заява про скасування арешту успадкованого майна (зразок)

Під час оформлення спадкового майна жінка дізналася про те, що на все майно, яке належало її померлому батьку накладений арешт.

Через свого представника – адвоката жінка  звернулася до ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві із заявою, в якій просила скасувати постанову відділу державної виконавчої служби та винести постанову про зняття арешту, що був накладений на все майно, що належало її батьку.

Листом ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві було відмовлено жінці у знятті арешту з майна, посилаючись на те, що перевіркою відомостей Автоматизованої системи виконавчих проваджень, встановлено, що відсутні відкриті виконавчі провадження, боржником за якими її померлий батько.

 З цього приводу було подана до суду позовна заява, яка наведена нижче після алгоритму дій для зняття арешту з майна.

Алгоритм дій для зняття арешту з майна:

1) у нотаріуса, де відкрита ваша спадкова справа, отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

2) звернутися з письмовою заявою про зняття арешту з майна спадкодавця до відповідного відділу Державної виконавчої служби, який наклав арешт на майно;

3) якщо відділ Державної виконавчої служби відмовить у знятті арешту з нерухомого майна, Вам з позовною заявою потрібно звернутися до суду за місцем знаходження арештованого майна та додати до неї такі документи:

 • копію паспорту позивача;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію свідоцтва про народження позивача;
 • копію свідоцтва про смерть спадкодавця;
 • копію витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі;
 • копію заповіту;
 • відмову у знятті арешту відділом ДВС;
 • копії правовстановлюючих документів на майно спадкодавця;
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;
 • квитанцію про сплату судового збору;

4) Після отримання рішення суду, яке набрало законної сили, повторно звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину.

Зразок позовної заяви про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії

(про звільнення успадкованого майна з під арешту)

___ ______20__р.

Окружний адміністративний суд міста Києва

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

Позивач:

__________________________

Адреса: ________________________

ідентифікаційний код _______________

електронна пошта: ________________

офіційна електронна адреса відсутня         

Тел.: _______________

Представник позивача:

Адвокат ___________________

ідентифікаційний код _______________

                                                           Адреса для листування: __________________

                                                           Свідоцтво про права на зайняття адвокатською

                                                        діяльністю Київської обласної кваліфікаційно-

                                                        дисциплінарної комісії адвокатури № __________

                                                          від __.___.____ року                                    

                                                        офіційна електронна адреса:

 ______________________

                                                           Електронна пошта: ______________

                                                           Тел. ______________

Відповідач:

 

Шевченківський районний відділ

 державної виконавчої служби міста Київ,

Головного територіального управління юстиції у місті Києві

01032,м. Київ, вул.. Саксаганського, 110

Код ЄДРПОУ 34967593

Електронна пошта:- невідома

Офіційна електронна адреса: – невідома

Тел,: 044 234 85 13

Позовна заява немайнового характеру

Позовна заява

(про скасування арешту)

про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії

Відповідно до п.4. ч.1.ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди) вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції, крім випадків, визначених частинами другою – четвертою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

В обґрунтування викладених у позовній заяві обставин до позовної заяви позивач надав докази, а саме копії документів, перелік  яких визначений у додатку до позову, та оригінали яких є у позивача. На думку позивача, він подав до позовної заяви всі наявні докази, що підтверджують обставини, на яких гуртуються позовні вимоги з приводу публічно-правового спору, який виник між ним та відповідачем.

Заходи щодо забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви до суду, позивачем не здійснювалися.

Досудовий порядок урегулювання спору позивачем не проводився.

Обставини справи:

Під час оформлення спадкового майна позивач – гр. ___________ (дівоче прізвище ______________) – дізналася про те, що на все майно, яке належало її померлому батьку – ______________ накладений арешт (копія довідки із Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна додається).

Згідно довідки із Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, постановою б/н виконавчої служби у Шевченківському районні  від 03.10.2002р. накладено арешт на все майно померлого гр. ____________________.

Позивач звернувся через свого представника – адвоката _______________15 червня 2018 р. до ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві із заявою, в якій просив скасувати постанову відділу державної виконавчої служби Шевченківського району м. Києві – б/н від 03.10.2002 року та винести постанову про зняття арешту, що був накладений на все майно, що належало ________________.

До вказаної зави адвокатом було додані копії довідки із Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, свідоцтва про народження Коляди Марії Леонідівни,  свідоцтва про шлюб _______________ та _______________,  свідоцтва про смерть _______________.

Листом ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві від 19.06.2018р. було відмовлено позивачу _________________ у знятті арешту з майна, посилаючись на те, що перевіркою відомостей Автоматизованої системи виконавчих проваджень (далі – АСВП), встановлено, що станом на 19.06.2018р. в ВДВС відсутні відкриті виконавчі провадження, боржником за якими є __________________ та також у спеціальному розділ АСВП відсутні відомості щодо перебування виконавчих проваджень відносно боржника у минулі періоди, оскільки повне внесення відомостей до Єдиного реєстру виконавчих проваджень почалось здійснюватися у 2007 році.

Також у відповіді ДВС було зазначено, що оскільки журнали реєстрації виконавчих проваджень, переданих державним виконавцям, та завершені до 2014р. виконавчі провадження знищені за закінченням строку зберігання, не виявляється можливим встановити інформацію стосовно характеру заборгованості, а також винесення постанови про звільнення майна з-під арешту у спосіб, визначений Законом України «Про виконавче провадження» (копія відповіді ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві – додається).

Лист Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві від 19.06.2018р. отримано Адвокатом 21.06.2018 р.

 Позивач не може  погодитися з тим, що неможливо встановити, чи накладався арешт на майно, так як відповідно до відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою для здійснення арешту на все майно є постановою б/н виконавчої служби у Шевченківському районні  від 03.10.2002р., що означає можливість встановлення факту накладення ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві арешту на все майно боржника________________________.

Відповідно до положень Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби»  від 25.12.2008 року № 2274/5 строк зберігання завершених виконавчих проваджень, переданих на зберігання, становить три роки. Виходячи із зазначеного вбачається, що матеріали справи виконавчого провадження відносно ___________________ були передані до архіву на зберігання, а в подальшому знищено у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Таким чином виконавче провадження є завершеним та закінченим.

 Відповідно до статті 19 Закону України «Про виконавче провадження (в редакції діючої на дату накладення арешту на майно заявника), підставою для відкриття виконавчого провадження є за заява стягувача або його  представника  про  примусове виконання рішення та виконавчий  документ,  зазначеного  в  статті 17 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України “Про виконавче провадження”  (в редакції діючої на момент закінчення виконавчого провадження відносно заявника) у разі  закінчення виконавчого провадження арешт, накладений на майно боржника, знімається, скасовуються інші вжиті державним виконавцем заходи  примусового  виконання  рішення,  а також провадяться інші дії,  необхідні  у зв’язку із завершенням виконавчого провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 50 Закону України “Про виконавче провадження”  (в редакції діючої на момент закінчення виконавчого провадження відносно заявника) у разі якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем накладено арешт на майно боржника, у постанові про  закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа до
суду  або  іншого  органу  (посадовій  особі),  який  його  видав
, державний  виконавець  зазначає про зняття арешту,  накладеного на майно боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України “Про виконавче провадження” (в редакції діючої на даний час) у разі закінчення виконавчого провадження арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із закінченням виконавчого провадження.

На підставі наведеного вбачається, що при завершенні (закінченні) виконавчого провадження відносно боржника – _______________ ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві своєю бездіяльністю порушило норми ст. 50 Закону України “Про виконавче провадження”  (в редакції діючої на момент закінчення виконавчого провадження відносно заявника), а саме не зняла арешт на майно боржника, який був накладений на підставі постанови, б/н, 03.10.2002р., Відділу державної виконавчої служби у Шевченківському районні (реєстраційний номер обтяження 1452397, зареєстровано 09.11.2004 10:32:00 за № 1452397 реєстратором: Першою київською державною нотаріальною конторою).

Щодо предметною юрисдикції.

 Позивач не є стороною виконавчого провадження, а тому не може звернутися зі скаргою до суду загальної юрисдикції в порядку, передбаченому у розділі VII Цивільно процесуального кодексу України.

Позивач вважає, що ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві своєю бездіяльністю щодо скасування постанови про арешт майна боржника та звільнення майна з під арешту, спадкоємцем якого є позивач – перешкоджає реалізації позивачем своїх прав та інтересів, як спадкоємця. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах у спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Щодо порушення прав та інтересів позивача.

Відповідно до ч. 5 ст. 1268 Цивільного кодексу України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Все рухоме та нерухоме майно, яка належало померлому боржнику _____________ фактично належить позивачу, який є єдиним спадкоємцем померлого, однак оформити її належним чином як того передбачає чинне законодавство України позивач не має можливості, так як на все майно накладені арешт та заборона відчуження, чим порушені законі права та інтереси позивача стосовно володіння, користування та розпорядження майном.

Бездіяльність Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві по відмову в скасуванні постанови б/н ВДВС Шевченківського районного управління юстиції від 03.10.2002р. року є неправомірною.

Згідно ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним. Кожен має право володіти,  користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку,  визначеному законом і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованого Верховною Радою України 17.07.1997 року (Закон № 475/97-ВР), визначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 124 Конституції України, п.4. ч.1 ст.5, ч.1, п.1 ч.1 ст.19,  ст.22, ч.1 статтями 25, 160, 161, 168 Кодексу адміністративного судочинства України,  ст. 121-2 Закону України «Про виконавче провадження», –

ПРОШУ:

 1. Відкрити провадження по адміністративній справі.
 2. Відповідно до ч. 2 ст.168 Кодексу адміністративного судочинства України розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження.
 3. Визнати противоправною бездіяльність ВДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві та зобов’язати Відділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві зняти арешт з у сього майна (реєстраційний номер обтяження _______) накладений постановою ВДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві від 03.10.2002р. б/н, що належало на праві власності при житті ______________ та яке належить ___________, яка є єдиним спадкоємцем померлого.

 Додаток.

 1. Квитанція про сплату судового збору.
 2. Копія довідки із Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
 3. Копія свідоцтва про народження.
 4. Копія свідоцтва про шлюб.
 5. Копія свідоцтва про смерть.
 6. Копія Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі.
 7. Копія Листа ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві від 19.06.2018р.
 8. Адвокатський ордер від 03.07.2018р. серії КС  № – __________.
 9. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № -______ від ___.___.____р.
 10. Повідомлення про підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 11. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

___________   Адвокат ______________, який діє

 в інтересах позивача на підставі ордеру.

Ви можете ознайомитись з рішенням суду наведеної справи за ЦИМ посиланням.

Якщо вам потрібен тільки зразок позову або зразок скарги, Ви можете його придбати на в Інтернет магазині юридичних документів “МОЄ ПРАВО”.

Зразки позовних заяв про зняття арешту з майна:

 • Позовна заява про визнання права власності на майно та зняття арешту з автомобілю
 • Позовна заява про визнання права власності та зняття арешту (за відсутністью правових підстав)
 • Позовна заява про захист прав споживача, визнання права власності на майно та зняття з нього арешту
 • Позовна заява про звільнення майна з-під арешту у зв’язку з пропущенням строку пред’явлення виконавчого документа (з посиланням на СР за цією позовною заявою)
 • Позовна заява про звільнення успадкованого майна з-під арешту
 • Позовна заява про зняття (скасування) арешту з майна та клопотання про витребування доказів судом
 • Позовна заява про зняття арешту з автомобіля та припинення його розшуку (у зв’язку з поверненням виконавчого документа стягувачу)
 • Позовна заява про зняття арешту з майна (виконавче провадження з стягнення аліментів)
 • Позовна заява про зняття арешту з майна (помилкове внесення запису в реєстр)
 • Позовна заява про зняття арешту з майна (помилково накладеного виконавчою службою)