673

Зразки договорівЗразки договорів підряду (договір підряду) – >>>

Також читайте! Як скласти договір про надання послуг

Договором підряду оформляють роботи з передачею їх результату замовникові.

Це все пов’язане з виготовленням, обробкою, переробкою, ремонтом і іншими роботами (ч. 2 ст. 837 ЦКУ).

Сторони договору

У договорі підряду це замовник і підрядник, це може бути: звичайна фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець.

Якщо замовник – фізична особа і замовляє роботи для особистих потреб, укладаєте договір побутового підряду. На ваші правовідносини поширюється ЗУ «Про захист прав споживачів».

Особливості такого договору:

 • договір є публічним;
 • підрядник не має права нав’язувати замовникові додаткові роботи або послуги (ч. 1 ст. 867 ЦКУ);
 • підрядник зобов’язаний до укладення договору надати замовнику достовірну інформацію про види та особливості запропонованих робіт, ціну та форму оплати, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору (ст. 868 ЦКУ);
 • замовник в будь-який час до здачі йому роботи в односторонньому порядку може відмовитися від виконання договору, сплативши підрядникові частину встановленої ціни пропорційно виконану роботу (ч. 2 ст. 867 ЦКУ).

Виконавець може залучити до виконання договору субпідрядників, але відповідати за порушення все одно буде він.

Предмет договору підряду

Предмет договору визначає склад, вид і обсяг підлягають виконанню робіт, а також результат, на отримання якого розраховує замовник.

Коли неможливо вказати склад, вид і обсяг робіт в предмет договору, тоді їх виносять в технічну документацію / технічне завдання.

Якщо за договором технічне завдання розробляється після його підписання, опишіть в договорі порядок надання і погодження документа:

 • хто складає ТЗ;
 • термін і вартість складання;
 • вимоги до форми і змісту;
 • як відбувається узгодження ТЗ.

Якщо склад і обсяг робіт буде змінюватися, пропишіть, за яких умов (наприклад, внесення змін в проектну документацію), а також місце (адресу) виконання робіт.

Ціна

Встановлюється за домовленістю сторін: фіксована або описується порядок і спосіб її визначення.

Якщо за договором виконуються різні види робіт, великі за обсягом – ціну визначають у кошторисі. Вкажіть, чи можлива зміна кошторису, якщо так, то за яких умов (наприклад, зміна вартості матеріалів, додаткові роботи, зміна податкового законодавства і т. П.). Зміни оформляють повідомленням про перевищення кошторису з подальшим внесенням до неї змін.

Спосіб оплати

За свою роботу підрядник отримує винагороду. Вкажіть термін оплати, з якого моменту він розраховується.

Передоплата і оплата частинами: якщо ви виконавець, наполягайте на такому варіанті, особливо якщо при виконанні договору є витрати на закупівлю матеріалів, проїзд тощо., До того ж вже виконані роботи не можна повернути, на відміну від товару.

Оплата за фактом виконання робіт – вигідна замовнику, гроші довше залишаються в обороті.

Якщо в процесі виконання робіт використовується електроенергія, вода тощо., Вкажіть, хто оплачує.

Можна вказати ціну робіт в прив’язці до долара США або євро.

Взагалі за законом грошові зобов’язання повинні виконуватися в гривні (ч. 1 ст. 533 ЦКУ), але допускається використання грошового еквівалента у валюті (ч. 2 ст. 524 ЦКУ).

У такому випадку замовник буде платити в гривнях, але за курсом валюти на день платежу. Також можна передбачити можливість перерахунку, якщо гривня подешевшала відносно долара США на значний відсоток.

Строк дії

Це час, протягом якого існують зобов’язання сторін за договором. Воно не може бути менше, ніж термін виконання зобов’язань за договором.

Строк договору встановлюється за домовленістю сторін і починається з моменту підписання.

При довгостроковому співробітництві передбачають пункт про автоматичне продовження договору після закінчення на той самий строк, щоб не підписувати новий.

Після закінчення строку дії договору сторони не звільняються від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії.

Інструмент і матеріали

Важливо вказати, які матеріали, обладнання, техніка використовується в роботі, хто, як і в якій кількості їх надає. Що ще врахувати:

 1. Яким стандартам якості повинні відповідати матеріали, обладнання та інше, і якими документами, в якому порядку це має підтверджуватися.
 2. Чи повинен Підрядник погоджуватися з замовником постачальників матеріалів.
 3. Хто несе ризик при випадкової загибелі або псування матеріалів, обладнання.
 4. Чи потрібен звіт про використання матеріалу: Які норми витрати переданих матеріалів, строк повернення решти.
 5. Що робити з відходами.
 6. Охорона: особливо важливо Передбачити цей момент, якщо ви виконавець и мова про ремонтні або будівельні роботи: де зберігаються інструменти, як організована їхня охорона, порядок доступу, якщо роботи виконуються на об’єкті замовника. Крадіжки інструментів досить поширена проблема, якщо у замовника працює кілька підрядників. А сама пропажа інструментів і матеріалів може зменшити значну частину прибутку від угоди.
 7. Передача інструменту: коли замовник надає інструменти на зворотній основі підряднику, оформляйте за актом прийому-передачі із зазначенням їх оціночної вартості. Передбачте строки передачі і повернення інструменту (матеріалів).

Приймаєте матеріали від замовника – перевірте їх, ви зобов’язані повідомити замовника, якщо вони непридатні та недоброякісних (ч. 1 ст. 847 ЦКУ).

Недоброякісним вважається матеріал, який не відповідає вимогам ДСТУ, Техстандарт і умов. Непридатний матеріал може бути якісним, але за характеристиками не може бути використаний для досягнення результату за договором.

Аргументоване повідомлення про непридатних матеріалах / інструментах складаєте на папері (для матеріалів – вкажіть в акті прийому-передачі) і, якщо доцільно, з технічними розрахунками, щоб уникнути суперечок.

Виконавець має право відмовитися від договору і вимагати відшкодувати збитки, якщо:

 • замовник відмовився замінити неякісні матеріали / вказівки щодо способу виконання робіт, не усунув обставини, які загрожують якості або придатності результату роботи;
 • дії замовника ведуть до порушення санітарних правил, загрозу життю і здоров’ю людей.

Строк виконання робіт

Якщо до початку робіт узгоджується техзавдання або замовник передає підряднику якусь річ, документи, в договорі треба прописати, що старт робіт – після такого погодження і передачі. Також визначте, чим підтверджується передача.

Вкажіть дату початку і дату закінчення робіт, чи можливо закінчити і передати роботу достроково.

Якщо робота передбачає кілька етапів, кожен зі своїм строком, можна винести ці строки в календарний план робіт.

Передбачте декілька ситуацій, при яких строки переглядаються, наприклад, замовник вчасно не передав проектну документацію, в розрахунках замовника помилки, неможливо продовжувати роботи, зрив строків розрахунків та ін. Вкажіть, як відбувається узгодження зміни строків: достатньо повідомлення або потрібно підписати додаткову угоду.

Права та обов’язки сторін

Всі варіанти прав і обов’язків сторін у рамках однієї статті прописати неможливо. Адже у кожної роботи свої особливості: обов’язки підрядника по ремонту промислового обладнання відрізняються від обов’язків підрядника за будівельними роботами.

Важливо прописувати обов’язки конкретно і уникати двозначності у формулюваннях.

Неправильно

Обов’язки Замовника:

 1. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт.

Правильно

Обов’язки Замовника:

 1. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, а саме:
  • Передати Підряднику проектну і технічну документацію в обсязі, необхідному для виконання робіт за цим Договором.
  • Передати Підряднику протягом п’яти робочих днів з дати підписання цього Договору за актом-допуском будівельний майданчик.
  • Забезпечити охорону об’єкта з початку виконання робіт до передачі Замовнику робіт за цим договором. Приймати щодня під охорону матеріали, виконані роботи, інструменти та інвентар Підрядника.

До прав підрядника може належати:

 1. отримувати оплату за виконані роботи відповідно до умов договору;
 2. вимагати від замовника передачі узгоджених документів або матеріалів, необхідних для виконання робіт;
 3. вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи, в разі якщо замовник не сприяє виконанню робіт у встановлених договором випадках, обсязі або порядку (ч. 1 ст. 850 ЦКУ);
 4. притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника в разі несплати замовником ціни роботи або інших платежів (ст. 856 ЦКУ);
 5. відмовитися від договору підряду, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи (ч. 1 ст. 548 ЦКУ).

До обов’язків підрядника може належати:

 1. виконати всі роботи в обсязі і строки, передбачені договором і додатками до нього, і передати результат робіт замовнику;
 2. надавати замовнику (вкажіть, коли саме) інформацію про хід виконання робіт, в тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення і т. д.), Результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
 3. протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення робіт скласти і направити замовнику звіт про використання матеріалу замовника;
 4. протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту закінчення робіт вивезти за межі об’єкта замовника належить підряднику обладнання, інструменти, прилади, інвентар, будівельні матеріали, вироби, конструкції, а також сміття;
 5. передати замовнику разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації предмета договору підряду в письмовій формі (ст. 861 ЦКУ);
 6. протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання перевірити комплектність переданої замовником документації;
 7. зберігати конфіденційність інформації, що стала відомою під час надання послуг;
 8. скласти і направити замовнику акт прийому-передачі виконаних робіт в узгоджений термін.

До прав замовника може належати:

 1. в будь-який час перевіряти хід і якість роботи, не втручаючись в діяльність підрядника;
 2. в разі виявлення недоліків призначити підрядникові строк для їх усунення, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги – відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника;
 3. відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим;
 4. в будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

До обов’язків замовника може належати:

 1. забезпечити підряднику необхідні умови для виконання робіт, а саме: (перераховуємо);
 2. замінити на вимогу підрядника в термін (вказати) недоброякісний або непридатний матеріал;
 3. сприяти підрядникові у виконанні роботи шляхом (пишемо, в яких випадках, в якому обсязі і порядку);
 4. своєчасно, в терміни, зазначені в договорі, здійснити прийняття та оплату робіт;
 5. передати підряднику узгоджені документи і матеріали, необхідні для виконання робіт (вказати спосіб передачі), не пізніше двох днів до початку робіт;
 6. своєчасно підписати і відправити замовнику акт прийому-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову від його підписання;
 7. не вимагати вчинення дій, що суперечать положенням законодавства;
 8. повідомляти підряднику про будь-які зміни та події, що впливають на належне виконання робіт підрядником.

Гарантії якості робіт

Результат робіт в момент їх передачі замовнику повинен відповідати якості і критеріям, зазначеним у договорі / додатку, або вимогам, які зазвичай пред’являють до результатів таких робіт.

Вкажіть, на які роботи, можливо, на все, поширюється гарантія якості з боку підрядника і на який термін, з якого моменту він розраховується.

Опишіть, яким чином фіксуються виявлені недоліки (приховані теж) і дефекти виконаних робіт, чи потрібна експертиза і в який термін підрядник повинен їх усунути. Хто повинен підписати документ із зафіксованими недоліками і що робити, якщо підрядника немає.

Прийом-передача виконаних робіт

Пропишіть, що є підтвердженням виконання роботи. Традиційно це підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт. Можна передбачити підписання проміжних актів.

Підписувати акт має лише уповноважена особа – директор підприємства, ФОП або особа за дорученням.

Ніколи не підписуйте акт до огляду результату робіт.

Акт – первинний документ, потрібен для ведення обліку доходів, витрат, зберігати потрібно мінімум 1095 днів з моменту подачі звітності, для складення якої його використовували (ч. 3 ст. 44 ПКУ).

Виявили при прийманні дефекти і недоліки

Вкажіть в договорі, як будете повідомляти про це підрядника. Це важливо, тому що відповідно до ст. 853 ЦКУ, якщо після огляду результату робіт замовник негайно не заявить про виявлені явні недоліки або про відступи від договору, він надалі втратить право посилатися на них.

Тому спочатку пропишіть в договорі, що робити:

 1. Як і в який термін усуваються недоліки, виявлені під час приймання робіт.
 2. В якому документі фіксуються недоліки (дефекти), хто повинен підписати. Який порядок дій, якщо однією зі сторін немає, а її підпис потрібен.
 3. Як повідомити підрядника.

Відповідальність

Визначте відповідальність сторін і порядок її застосування. Пропишіть, що оплата штрафу і збитків не скасовує обов’язку виконати свої зобов’язання за договором.

Форс мажор

Форс-мажор – це обставина непереборної сили, яке сторони не могли передбачити і через якого не можуть виконати свої зобов’язання. У договорах зазвичай передбачають звільнення від відповідальності в разі настання таких обставин.

Але це не означає, що обов’язки взагалі не доведеться виконувати.

Пропишіть достатній термін для отримання документів, що підтверджують форс-мажор (зазвичай сертифікат ТППТоргово-промислова палата), на випадок ажіотажу.

Підписуйтесь тільки під тим, що розумієте

Олександр Підворчан, юрист (pidvorchan@gmail.com)

Джерело: OstApp Journal