1492

Як скласти договір про надання послуг. Зразок договору про надання послуг

Зразки договорівЗразки договорівпро надання послуг (виконання робіт) – (договір про надання послуг, договір про виконання робіт) – >>>Договіри про надання послуг (виконання робіт) – (договір про надання послуг, договір про виконання робіт) – >>>

Договором про надання послуг оформляються послуги перевезення, транспортного експедирування, комісії, доручення, зберігання, позики, маркетингові та юридичні послуги та таке інше.

Також читайте! Як скласти договір підряду

У чому різниця між договорами підряду і надання послуг?

За договором про надання послуг надаються послуги, за договором підряду виконуються роботи.

 1. За договором підряду – замовник оплачує результат, який готовий прийняти, а не процес. Результат роботи завжди матеріальний і споживається після прийняття замовником.
 2. За договором про надання послуг – замовник оплачує дії, які призводять до результату, тобто процес. Результат нематеріальний, а послуга споживається в процесі надання.

Бувають послуги з упредметнені результатом, наприклад, ви платите за юридичні послуги, а як результат отримуєте текст договору, правовий висновок та ін.

Приклад.

У вас школа іноземних мов, ви надаєте послуги з навчання англійської та іспанської. Результатом буде придбання знань і навичок володіння іноземною мовою – це нематеріальний результат. Людина здобуває знання поступово, поки вчиться. Вам платять за освітній процес, а не за знання мови (багато що залежить і від учня).

А ось ремонт приміщення – поспіль. Результат матеріальний – відремонтоване приміщення. Оплачуємо результат роботи, а не процес, і користуємося результатом після його прийняття.

При всьому цьому в перелік послуг в сфері побутового обслуговування ГК 201-01-2001 входить виготовлення взуття, а транспортно-експедиторська послуга відповідно до закону визначається як робота,

Сторони договору

Замовником і виконавцем (ч. 1 ст. 902 ЦКУ) в рамках договору про надання послуг може бути звичайна фізична особа, ФОП або юридична особа.

Якщо фізична особа замовляє послугу для себе, не пов’язану з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків працівника, на такі правовідносини буде поширюватися Закон «Про захист прав споживачів».

Як виконавець ви можете передбачити право залучати інших осіб для виконання обов’язків за договором, але відповідати перед замовником за порушення будете ви.

Терміни та визначення

Терміни в договорі розшифровують, щоб сторони однаково розуміли їх значення. Наприклад, в договорі передбачено спрямування заявки виконавцю з переліком послуг, які потрібно надати. Якщо не прописати, що таке заявка, її вид і форму, то в процесі роботи виникне непорозуміння.

Предмет договору

Предмет договору визначає, яка послуга надається замовнику. Буває, що послуга включає великий перелік «підпослуг», тоді перенесіть цю інформацію в додаток.

Наприклад, надання юридичних послуг може включати складання договорів, письмові та усні консультації, представлення та захист інтересів в суді і таке інше.

Визначення послуг можна розшифрувати в розділі «Терміни та визначення».

Обов’язково вкажіть, в якому обсязі надається послуга, скільки робочого часу буде витрачено, як воно вважається (наприклад, розрахунок часу адвоката), в які терміни послуга буде надана, а також додаткові вимоги до надання послуги.

Ця інформація ляже в основу акту прийому-передачі наданих послуг.

Ціна

Ціна може бути фіксована і встановлюватися за домовленістю сторін, або містити порядок і способи її визначення.

Якщо ціна фіксована, а послуга не містить підпослуг, вкажіть ціну в тексті договору.

А ось коли послуга містить підпослуги з різною ціною і етапами виконання або спосіб визначення ціни складний, її можна винести в додаток.

За погодженням з контрагентом ціну можна змінити після підписання договору. Такі зміни оформляють додаткову угоду до договору.

Спосіб оплати:

 • передоплата;
 • поетапна або погодинна оплата;
 • оплата за фактом надання послуги;
 • оплата за досягнення позитивного економічного ефекту (бонуси);
 • змішаний спосіб.

Обов’язково прописуйте строк оплати і момент, з якого він стартує.

Для виконавця розумно працювати по передоплаті, адже послуга не товар, і в разі несплати її назад не повернеш.

Термін оплати в договорі не зазначено. Виконавець має право вимагати оплату в будь-який момент, а замовник зобов’язаний здійснити оплату не пізніше, 7 днів з моменту отримання такої вимоги (ч. 2 ст. 530 ЦКУ).

Ціну можна вказати в прив’язці до валюти. Взагалі грошові зобов’язання на території України повинні виконуватися в гривнях (ч. 1 ст. 533 ЦКУ), але допускається використання грошового еквівалента у валюті (ч. 2 ст. 524 ЦКУ). Такі моменти передбачають у договорі, тоді в день оплати замовник оплачує послугу в гривнях за поточним курсом долара США або євро.

Можна передбачити й інший порядок визначення суми платежу, наприклад, що перерахунок відбувається, якщо гривня подешевшала щодо долара на якийсь значний для вас відсоток, його треба визначити заздалегідь в договорі.

Строк дії договору

 

Це час, протягом якого існують зобов’язання сторін за договором. Встановлюється за домовленістю сторін, починає відлік з моменту підписання договору.

Строк дії договору не може бути меншим за строком виконання зобов’язань за договором.

Якщо плануєте довгострокове співробітництво, додайте пункт про автоматичне продовження договору після закінчення на той самий строк. Щоб не пропустити строк дії та кожного разу не підписувати новий.

Навіть після закінчення строку дії договору сторони несуть відповідальність за порушення, які допустили під час дії договору.

Права та обов’язки сторін

В рамках цієї статті ми не зможемо дати приклади всіх можливих прав і обов’язків, так як кожної послуги свої особливості. Обов’язки виконавця, який надає юридичні послуги, відрізняються від обов’язків виконавця, який надає рекламні.

Уникайте двозначності в формулюваннях і конкретизуйте, що маєте на увазі.

Так неправильно

Обов’язки виконавця:

Забезпечити в межах наданих повноважень охорону «об’єкта» від розкрадання.

А ось так правильно

Обов’язки виконавця:

 1. Забезпечити в межах наданих повноважень охорону «об’єкта» від розкрадання шляхом:

1.1. Здійснення на «об’єкті» затвердженого Замовником пропускного режиму, в тому числі недопущення проникнення сторонніх осіб на «об’єкт», а також несанкціонованого Замовником перебування його працівників на «об’єкті» в певний Замовником час.

1.2. Контролю за ввезенням і вивезенням (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію «об’єкта», за матеріальними перепустками.

Можливі формулювання при описі прав виконавця:

 • отримувати оплату за надані послуги відповідно до умов договору;
 • вимагати від замовника передачі узгодженої інформації (в т. ч. документів, рекламних матеріалів) або матеріалів, необхідних для надання послуг (обов’язково треба вказати спосіб передачі);
 • при неможливості виконання договору, що виникла з вини замовника, вимагати оплати в повному обсязі, передбаченому договором (ч. 2 ст. 903 ЦКУ);
 • при неможливості виконання договору, що виникла не з вини виконавця, вимагати виплати розумної плати (ч. 2 ст. 903 ЦКУ). Розумна плата визначається виходячи зі звичайної ціни (ринкової ціни) на аналогічні послуги на момент укладення договору;
 • передбачити право на компенсацію витрат, понесених до моменту настання неможливості виконання договору;
 • можливість діяти без узгодження, але в інтересах замовника в разі виникнення непередбачених обставин з вини третіх осіб;
 • в будь-який момент відмовитися від договору за умови відшкодування замовнику понесених збитків;
 • розірвати договір в односторонньому порядку в узгодженому в договорі випадку.

Можливі обов’язки виконавця:

 • надати послугу в установленому обсязі та у встановлений термін, в узгодженому місці;
 • документально оформляти дії, вчинення яких визнається наданими послугами;
 • зберігати конфіденційність інформації, що стала відомою під час надання послуг;
 • повернути все отримане від виконавця (документи і т. і.) для надання послуг;
 • скласти і направити замовнику акт прийому-передачі наданих послуг в узгоджений термін.

Можливі права замовника:

 • ставити завдання для виконання, формулювати проблеми, ситуації, які треба вирішити в рамках послуг, що надаються;
 • витребувати повернення документів, переданих виконавцю для надання послуг;
 • передбачити можливість в будь-який момент відмовитися від договору за умови відшкодування виконавцю збитків;
 • розірвати договір в односторонньому порядку в узгодженому в договорі випадку і в узгоджений термін.

До обов’язків замовника може належати:

 • в зазначені в договорі терміни оплачувати послуги;
 • передати виконавцю інформацію (в т. ч. документи, рекламні матеріали) або річ, необхідну для надання послуг;
 • своєчасно підписати і відправити замовнику акт прийому-передачі наданих послуг або мотивовану відмову;
 • не вимагати здійснення юридичних дій, що суперечать положенням законодавства;
 • повідомляти виконавцю про будь-які зміни та події, що впливають на належне виконання послуг виконавцем;
 • оплатити послуги виконавця в повному обсязі, передбаченому договором, в разі неможливості виконання договору з вини замовника (ч. 2 ст. 903 ЦКУ);
 • оплатити послуги виконавця в розумному розмірі в разі неможливості виконання договору, що виникла не з вини виконавця (ч. 2 ст. 903 ЦКУ);
 • компенсувати виконавцю витрати, понесені до моменту настання неможливості виконання договору;
 • компенсувати виконавцю витрати, понесені ним до моменту настання неможливості надання послуги не з його вини.

Гарантії якості

Тут все просто: результат послуги повинен мати властивості, зазначеними в договорі. Значить спочатку потрібно якісно прописати, що очікуєте отримати за фактом.

Гарантії якості можуть поширяться на результат наданої послуги в цілому, а в певних видах послуг – на період після надання, який заздалегідь обмовляється (наприклад, зубний протез, виготовлений в ході надання медичних послуг).

Як приймати послугу

Пропишіть, що є результатом надання послуг, що передає виконавець і що є підтвердженням того, що послуга надана.

Традиційно факт надання послуг підтверджується підписанням акту прийому-передачі наданих послуг обома сторонами.

Акт – це не просто формальна папірець, а первинний документ, на підставі якого ви зобов’язані вести облік; він підтверджує отримання-надання послуги. Описувати суть послуг максимально докладно.

Зберігати акт потрібно мінімум 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складення якої він використовувався (ч. 3 ст. 44 ПКУ). Його можуть зажадати податківці, коли будуть проводити перевірку (пп.пп. 16.1.5 і 85.4 ПКУ).

Якщо надаєте маркетингові, рекламні, консультаційні послуги, уважно складайте акти і додаткові документи (звіти, висновки, медіаплани і т. і.). Податківці з недовірою ставляться до такої діяльності ФОП, підозрюють в отриманні готівки грошей.

Підписувати акт повинен тільки той, хто уповноважений це робити (директор підприємства, ФОП або особа, якій видана відповідна довіреність).

Повний пер«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996.елік обов’язкових реквізитів акта є в п. 2 ст. 9 Закону України

Відповідальність

У договорі обов’язково визначати відповідальність сторін і порядок її застосування. Прописують її в окремому розділі.

Відповідальність можна передбачити за будь-яке порушення умов договору, наприклад за несвоєчасне надання послуг, несвоєчасну оплату, передачу матеріалів (документів, речей), необхідних для надання послуги, і т. і.

Види відповідальності: штраф, відшкодування реальних збитків або упущеної вигоди – зазвичай ці суми більше вартості замовлення.

Пропишіть, що оплата штрафу і збитків не скасовує обов’язку виконати свої зобов’язання за договором.

Можна вказати підстави звільнення від відповідальності.

Форс мажор

Форс-мажор – це обставина непереборної сили, яке сторони не могли передбачити і через якого не можуть виконати свої зобов’язання. У договорах зазвичай передбачають звільнення від відповідальності в разі настання таких обставин.

Але це не означає, що обов’язки взагалі не доведеться виконувати.

Пропишіть достатній термін для отримання документів, що підтверджують форс-мажор (зазвичай сертифікат ТПП), на випадок ажіотажу.

Що ще врахувати в договорі

 1. Для надання деяких послуг є додаткові вимоги. Наприклад, для надання послуг у сфері побутового обслуговування потрібна реєстрація ФОП. Для юридичної особи – певна організаційно-правова форма (наприклад, ломбард може бути тільки повним товариством).
 2. Може знадобитися приміщення, обладнання (охоронні послуги) або ліцензії (охоронні, медичні, ветеринарні послуги) і т. і.
 3. Зареєстрований КВЕД у виконавця, за яким він має право надавати конкретну послугу, особливо це стосується єдинників.
 4. Зміни та доповнення, усні домовленості складати тільки у вигляді письмових додатків або додаткових угод і підписувати сторонами.
 5. Положення договору, інформація, яка передається виконавцю може бути конфіденційною, тому обов’язково передбачте пункт про конфіденційність в розділі «Права і обов’язки сторін».
 6. Якщо договір укладаєте в електронній формі (прирівнюється до письмової ст.ст. 205, 207 ЦКУ), – пункт про це повинен бути прописаний в договорі.
 7. Не поспішайте вважати договір укладеним, поки не отримаєте екземпляр з підписами сторін.
 8. Для оперативного обміну інформацією та зв’язку вказуйте: спосіб зв’язку, контакти, поштову адресу, точні реквізити банківського рахунку.

Підписуйтесь тільки під тим, що розумієте

Александр Пидворчан, юрист (pidvorchan@gmail.com)

ДжерелоOstApp Journal

Як скласти договір про надання послуг. Зразок договору про надання послуг

Портал МОЄ ПРАВО

1 Comment

Comments are closed.