19

 

Законом № 481/95-ВР, передбачено:

1) зберігання пального – діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від іншихосіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик;

2) місце зберігання пального – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування (стаття 1 Закону № 481/95-ВР);

3) зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності за наявності ліцензії, для отримання якої необхідно надати пакет документів, серед яких – документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення (ст. 15 Закону № 481/95-ВР).

 

Суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають.

Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження (стаття 15 Закону №481/95-ВР).

 

Зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності за наявності ліцензії (ч. 1 ст. 15 Закону№ 481/95-ВР).

Відповідно до частини другої статті 17 Закону № 481/95-ВР до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки відповідно до статті 15 цього Закону, – 500000 гривень.

 

Отже, якщо Товариство отримало ліцензію на місце зберігання пального з наданням до контролюючого органу документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення відповідно до ст. 15 Закону № 481/95-ВР, то таке Товариство має право зберігати пальне, яке не реалізовується іншим особам і використовувати виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та надавати послуги із зберігання пального іншим особам.

 

Чинним законодавством не передбачено інформування органи Державної податкової служби України у разі збільшення загального об’єму використовуваних Товариством ємностей для зберігання пального.

Додатково повідомляємо, що у разі збільшення загального об’єму використовуваних Товариством ємностей для зберігання пального необхідно мати всі дозвільні документи на зазначенні емності.

 

 

Юридична компанія WINNER