77

Зразок строкового трудового договору – придбати >>>

Якщо когось потрібно оформити не на постійну роботу, а лише на певний період (тобто слід укласти строковий договір), хтось працюватиме протягом не усього робочого часу, а лише першу половину дня (це буде робота на умовах неповного робочого часу), а хтось вже має одну роботу, а на вашому підприємстві працюватиме за сумісництвом. Звісно, усі такі умови мають бути обговорені між працівником і роботодавцем під час прийняття на роботу та прописані у відповідному наказі.

Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) строковий трудовий договір укладається на визначений строк, установлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи.

Такий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням:

— характеру подальшої роботи (це роботи, які не можуть виконуватись постійно у зв’язку із сезонними, виробничими або іншими особливостями — наприклад, робота оператора котельні не може виконуватись постійно через те, що котельня працює тільки під час опалювального сезону);

— умов її виконання (це роботи, які за характером є постійними, але у зв’язку із певними умовами працівник не може бути прийнятий безстроково — приміром, він приймається на роботу для заміни іншого працівника на час його відсутності, скажімо, якщо той знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

— інтересів самого працівника (тут вже не мають значення причини такого бажання працівника (приміром, через певний час він збирається надовго поїхати за кордон або ж очікує на іншу важливу для нього роботу в певному проекті, запуск якого відбудеться лише через рік, тощо), головне, аби він висловив таке бажання під час укладення трудового договору й роботодавець з цим погодився).

Укладення трудового договору на певний строк відрізняється від укладення трудового договору на час виконання певної роботи тільки за формальними ознаками: у першому випадку строк дії договору визначається його тривалістю або граничною датою, а в другому — строк не обмежується конкретним календарним періодом, а залежить від часу закінчення виконання роботи, яка є предметом трудового договору.

Порядок укладення строкового трудового договору в цілому не відрізняється від загального порядку прийняття на роботу, важливо лише те, аби умову про строк (та й сам строк договору) було зазначено як у заяві працівника (Зразок 1, 2), так і у наказі про прийняття на роботу (Зразок 3, 4). А от у трудовій книжці зазначати вид трудового договору (тобто вказувати, що він строковий) не потрібно — запис до неї вноситься у звичайному порядку.

Зразок 1

Голові правління ПрАТ «_________»

________________(ПІБ)

від _____________(ПІБ),

який проживає за адресою: _______________

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду __________ з ___ _____ 202_ р. за строковим трудовим договором на час опалювального сезону з посадовим окладом __________ грн.

__________(ПІБ)

«__» ____ 202_ р.

Зразок 2

 Директору ТОВ «__________»

________________(ПІБ)

від _____________(ПІБ),

який проживає за адресою: _______________

Заява

Прошу прийняти мене на посаду юриста ІІ категорії за строковим трудовим договором з __ _____ 20__ р. на час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ___________(ПІБ), юриста ІІ категорії, до дня її фактичного виходу на роботу, з посадовим окладом ________ грн.

______________ (ПІБ)

«__» ______ 202_ р.

 

Зразок 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «________»

НАКАЗ

__ ____ 202_ р. м. _____ № ____-п

Про прийняття на роботу

 ___________(ПІБ).

ПРИЙНЯТИ:

_______________(ПІБ) на  роботу на посаду _____________ з __ _____ 202_ р. за строковим трудовим договором на час опалювального сезону з посадовим окладом ______ грн.

Підстава: заява __________(ПІБ). від ___ _____ 202_ р..

Голова правління ______________  _____________(ПІБ)

З наказом ознайомлений: ___ ______ 202_ р. ____________  __________(ПІБ)

 

Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________»

__ ____ 202_ р. м. _____ № ____-п

Про прийняття на роботу

 ___________(ПІБ).

ПРИЙНЯТИ:

_______________(ПІБ) на посаду юриста ІІ категорії за строковим трудовим договором з ___ ______ 202_ р. на час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку _____________(ПІБ), юриста ІІ категорії, до дня її фактичного виходу на роботу, з посадовим окладом ________ грн.

 Підстава: заява __________(ПІБ). від ___ _____ 202_ р..

Директор ______________  _____________(ПІБ)

З наказом ознайомлений: ___ ______ 202_ р. ____________  __________(ПІБ)

 

Зверніть увагу, що у Зразку 1 і Зразку 3 строковий трудовий договір буде укладено на час виконання певної роботи без зазначення його конкретної тривалості або граничної дати його дії (у нашому випадку — на час опалювального сезону). А у Зразку 2 і Зразку 4 роботодавець використовує своє право прийняти іншого працівника за строковим трудовим договором на період тимчасової відсутності основного працівника під час його перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також пам’ятайте, що робота за строковим трудовим договором не обмежує трудових прав працівників — вони мають рівні права з працівниками, прийнятими за безстроковим трудовим договором, стосовно умов оплати праці, надання відпусток, допомоги по тимчасовій непрацездатності, пільг тощо. Найсуттєвішою ж відмінністю між безстроковими та строковими трудовими договорами є те, що останні, зазвичай, припиняються внаслідок закінчення строку, на який їх було укладено (при цьому не потрібно ані заяви працівника, ані обґрунтування причин його звільнення).

Інші зразки договорів з трудових правовідносин:

1 Comment

Comments are closed.