63

Трудовий договір — це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства, а не якусь індивідуально-визначену роботу.

Як відрізняти цивільно-правові відносини від трудових:

 1. Працівник не допускається до роботи без укладення трудового договору.
 2. Фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору, незалежно від того, чи було прийняття на роботу належно оформлено.
 3. Якщо особу допущено до роботи без договору, вона автоматично буде визнана працівником.
 4. ЦПД має містити таку інформацію:
 • термін початку і закінчення (менший за календарний рік);
 • вид і обсяг роботи (послуг) у певних одиницях;
 • винагороду за кожний вид роботи і загальну винагороду — суму договору;
 • відповідальність виконавця у разі невиконання робіт (ненадання послуг) своєчасно, або у разі неналежного виконання (критерії належності/якості/комплектності мають бути визначені в договорі);
 • вказівку, що «договір не утворює трудових відносин між сторонами» (бажано);
 • вказівку, що виконавець сам себе забезпечує засобами виробництва, сам облаштовує робоче місце і обладнує його всім необхідним, сам сплачує за електроенергію, засоби зв’язку, інтернет і решту всього необхідного для виконання завдання.

5. Цівільно правовий договір не має містити:

 • обов’язку виконавця дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку і робочого часу, правил охорони праці;
 • обов’язку виконувати накази і розпорядження керівництва;
 • обов’язку замовника забезпечувати виконавця будь-чим;
 • будь-яких згадок щодо колективного договору і профспілки.

Із матеріалів ресурсу ПРОТОКОЛ

Автор: адвокат Леонід Лазебний

Зразки договорів з трудових правовідносин:

Автор: адвокат Сергій Довженко – Адвокатське бюро “Довженко та Партнери”

Договірне право – складання редагування договорів